DONES I HOMES
SOM IGUALS
PERò
a Espanya una dona ha de treballar 52 dies més a
l'any de mitjana per guanyar el mateix que un home

ENCARA HI HA MOLTS "PERÒS" PER ERRADICAR.
DEMANA A LA MINISTRA MAGDALENA VALERIO QUE ACTUÏ

PERQUÈ JA NO HI HA PERÒS QUE VALGUIN, MINISTRA MAGDALENA VALERIO, LI DEMANEM QUE LIDERI MESURES PER:

POSAR FI A LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Augmentar la transparència retributiva a les empreses i reforçar el principi d’igual remuneració a igual treball.

MILLORAR LA CONCILIACIÓ

Igualar permisos paternals i maternals, obligatoris i intransferibles.
És imprescindible fixar el calendari pressupostari per aconseguir-ho.

POSAR FI A LA PRECARIETAT LABORAL, QUE AFECTA MÉS LES DONES

Incrementar el salari mínim, reduir la temporalitat i parcialitat involuntària.

AUGMENTAR LA RESPONSABILITAT DE L’ESTAT EN ELS TREBALLS DE CURES

Universalitzar l’educació pública i gratuïta entre els 0 i 3 anys, i reduir les llistes d’espera del Sistema d’Atenció a la Dependència.

PERQUÈ JA NO HI HA PERÒS QUE VALGUIN, MINISTRA MAGDALENA VALERIO, LI DEMANEM QUE LIDERI MESURES PER:

POSAR FI A LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Augmentar la transparència retributiva a les empreses i reforçar el principi d’igual remuneració a igual treball.

MILLORAR LA CONCILIACIÓ

Igualar permisos paternals i maternals, obligatoris i intransferibles. És imprescindible fixar el calendari pressupostari per aconseguir-ho.

POSAR FI A LA PRECARIETAT LABORAL, QUE AFECTA MÉS LES DONES

Incrementar el salari mínim, reduir la temporalitat i parcialitat involuntària.

AUGMENTAR LA RESPONSABILITAT DE L’ESTAT EN ELS TREBALLS DE CURES

Universalitzar l’educació pública i gratuïta entre els 0 i 3 anys, i reduir les llistes d’espera del Sistema d’Atenció a la Dependència.

DONES I HOMES SOM IGUALS, PERÒ, PERÒ, PERÒ...

A Espanya
les dones guanyen
0.86€ per cada 1€
que guanya un home


Això vol dir que
una dona ha de treballar
52 dies més
de mitjana a l'any
per guanyar el mateix

A Espanya,
entre els sectors
més precaris hi ha
el domèstic
i de cures


Les dones representen el
87,5% de les treballadores
en aquests sectors

A Espanya,
el treball domèstic
i no remunerat
de les dones
equivaldria al 27% del PIB.


Això el converteix en
una de les indústries
més grans i importants
del país

DONES I HOMES SOM IGUALS, PERÒ, PERÒ, PERÒ...

A Espanya
les dones guanyen
0.86€ per cada 1€
que guanya un home


Això vol dir que
una dona ha de treballar
52 dies més
de mitjana a l'any
per guanyar el mateix

A Espanya,
entre els sectors
més precaris hi ha
el domèstic
i de cures


Les dones representen el
87,5% de les treballadores
en aquests sectors

A Espanya,
el treball domèstic
i no remunerat
de les dones
equivaldria al 27% del PIB.


Això el converteix en
una de les indústries
més grans i importants
del país

ÉS HORA DE LLUITAR PER
UNA IGUALTAT SENSE PERÒS QUE VALGUIN

Posem fi a la bretxa salarial existent entre dones i homes, a les idees obsoletes sobre el rol de les dones i el repartiment de tasques. Lluitem per una IGUALTAT REAL.

A ESPANYA:

La recuperació econòmica no està servint per posar fi a la precarietat laboral i les diferències entre homes i dones.

AL MÓN:

La riquesa no es reparteix de manera equitativa i la desigualtat entre homes i dones es manté.